Vores Hunde

Vores Hunde

Ceridwen's Delight A Wisp of Ceridwenn's

aka Brabus


HD Status A

AD Status 00

OCD påvist højreside (pga. tidligere skade)

DNA Testet Fri for CEA

Øjenlyst Fri som Hvalp

Genetisk Fri, gennem forældre, for CL og TNS

Royal Rose DreamDog Jewell


HD Status A

AD Status 00

OCD Status Fri

DNA testet fri for CEA, CL, TNS, IGS, GG, SN, RS, MDR1, EAOD 

Øjenlyst Fri som hvalp 


Royal Rose

EzPz Marshall


HD Status A

AD Status 00

OCD Status Fri

DNA testet fri for CEA, CL, TNS, IGS, GG, SN, MDR1, EAOD

DNA RS Bærer

Øjenlyst Fri som hvalp 


Raelyn From Carolyn's Home aka Lotus

HD Status A

AD Status 00

OCD Status Fri

DNA Testet Fri for CEA

Øjenlyst Fri som hvalp og voksen

Genetisk Fri, gennem forældre, for CL og TNS

Royal Rose

EzPz Bugatti

HD Status A

AD Status 00

OCD Status Fri

DNA testet fri for CEA, CL, TNS, IGS, GG, SN, RS, MDR1, EAOD

Øjenlyst Fri som hvalp


Over the Rainbowbrigde

Border Top's Leidi

aka Speedy


Royal Rose Active Thunder


Kian Star Bright Rose

aka Chevy


Royal Rose Cute Nitro